SprayMatic Master sprayfuktsystem G4

Sprayfuktverk i kombination med tvättfunktion.

Tryckning både på heatset och coldset.

Ökad tryckkvalitet genom en jämn fuktfilm och precis individuell vattenmängd för varje enskild dysa.

Kort pay-off tid tack vare minskad färgförbrukning, makulatur och underhåll.