SprayMatic Master sprayfuktsystem G4

 • Sprayfuktverk i kombination med tvättfunktion.
 • Tryckning både på heatset och coldset.
 • Ökad tryckkvalitet genom en jämn fuktfilm och precis individuell vattenmängd för varje enskild dysa.
 • Kort pay-off tid tack vare minskad färgförbrukning, makulatur och underhåll.

Unika, tekniska fördelar

VÅRT SPRAYFUKTVERK HAR FLERA UNIKA EGENSKAPER:

Fuktvatten och tvättvätska genom samma munstycke
Detta rengör både pressens gummidukar, fuktformvalsar och fuktsystemets munstycken, vilket gör att ni får lägre underhållskostnader och lägre stilleståndstid. Denna lösning är patenterad och mycket uppskattad av våra kunder.

Patenterade höghastighetsventiler
SprayMatic Masters ventiler, tillsammans med munstyckena, ger er den optimala fuktfilmen på tryckplåten i pressens alla hastigheter. Våra tester visar att generation G4 har den jämnaste fuktfilmen på marknaden.

Användarvänligt gränssnitt
Genom ett enkelt och användarvänligt gränsnitt kommer era medarbetare snabbt att lära sig hur de skall använda systemet för att få ut optimal produktkvalitet.

Effektiviserad installation
Varje sprayramp genomgår en slutkontroll efter tillverkning för att säkerställa att kvalitén är den allra högsta och för att minimera eventuella installationsstörningar. Vi har inga långa inställningsperioder. Detta gör att systemet kan användas i produktion direkt efter installation.

Ekonomiska fördelar

MED SPRAYMATIC MASTER G4 FÅR NI FLERA EKONOMISKA FÖRDELAR:

Låga underhållskostnader
Fuktverkens munstycken rengörs automatiskt genom den inbyggda tvättfunktionen.

Lägre färgkonsumtion
Tack vare en bättre balans mellan färg och vattenmängd.

Låg makulatur
Genom det lättjusterade och flexibla styrsystemet.

Mindre fan-out
Då vi kan lägga ut en jämnare fuktfilm på plåten med mindre vatten minskar detta problem som fan-out.

Minimal stilleståndstid
Det är lätt att byta ut enstaka enheter, såsom ventilenheten och kontrollsystem.

Användarvänligheten spar tid
Styrsystemet är logiskt och självbeskrivande.

Energisnålt
Tankskåp och styrsystem är byggt med tanke på låg elförbrukning.

Tillsammans gör detta att investeringen blir lönsam på kort tid.

Miljöaspekter

MED SPRAYMATIC MASTER G4 HAR MAN FÖLJANDE FÖRDELAR:

 • Lägre färg- och vattenkonsumtion
 • Lägre makulatur
 • Minimalt underhåll
 • Låg energiförbrukning

Tekniska specifikationer

Sprayramp
Sprayrampen är gjord av rostfri plåt och den utbytbara ventilenheten väger bara 6kg för en dubbelbred och 4kg för en enkelbred press. Detta gör att man klarar att byta ramp själv. Inga verktyg behövs när man tar ut ventilenheten från sin plats i pressen. Alla ventilenheter och dysor ger lika mycket vatten, därför finns inga olika individer att hålla reda på.

Styrsystem
Senaste tekniken med Powerbus som minimerar antal ledare i kablaget till Sprayrampen. 2 ledare för en 4 dysors ramp, 4 ledare för en 8 dysors ramp och 4 ledare för en 12 dysors ramp.

Full integrering med alla på marknaden förekommande styrsystem såsom ABB, EAE, Honeywell mfl.

Tanksystem

 • Helt automatiskt.
 • Kan försörja upp till 100st 4 dysors sprayramper eller 50st 8 dysors sprayramper.
 • Om mer än ett tanksystem används går dessa att sammankopplas för backup.
 • Felmeddelande visas på styrsystemets bildskärm.
 • Inblandning av koncentrat justeras och avläses på bildskärmen.
 • Konduktivitetsavläsning samt larmnivåer på bildskärmen.